Автогара и ЖП гара

Търговище Автотранспорт ЕООД

Търговище
 (0601) 64316