Търговище Автотранспорт ЕООД

  http://avtogara-trg.com     Автогара и ЖП гара     Търговище     (0601) 64316

ТЪРГОВИЩЕ АВТОТРАНСПОРТ ЕООД Създадена през 1992 година, фирмата е наследник на добрите традиции на съществуващите до тогава държавни структури за сухопътен транспорт. Разполага с добра материално-техничес...